ยินดีต้อนรับเข้าสู่ : www.satakarn.com
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา ภาษาไทย ภาษาล้านนา และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนและผู้สนใจทั่วไป

                       เยาวชนไทย
                  ตื่นเช้ามาโรงเรียนตั้งใจเพียรเรียนศึกษา
       ฝึกฝนวิทยาพัฒนาตนให้รุ่งเรือง
 สุ ฟังอ่านรอบรู้
 จิ  วิเคราะห์ดูปราดเปรื่อง
       ปุ ถามให้ประเทือง  ลิ ขิตเรื่องจดจำดี
            อย่าริรักในวัยเรียนจงพากเพียรเพื่อศักดิ์ศรี
       อันวิชาค่าทวีพาชีวีสุขสบาย
            อย่าหลงแสงสีเสียงอาจเพลี่ยงพล้ำเสื่อมเสียหาย
       อย่าเสพสิ่งเมาตาลายพาวอดวายต้องเสียคน
            ยาบ้ายาเสพติดอย่าคิดลองตรองเหตุผล
       พิษภัยแสนทุกข์ทนไม่น่ายลจงห่างไกล
           เยาวชนคนดีเป็นศรีชาติชื่นสดใส
       พลังของชาติไทยก้าวหน้าไกลไทยรุ่งเรือง
ศตกาญจน์วันพุธที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ผลการสอบ LAS and O- Net ปีการศึกษา 2556

ผลการสอบ LAS ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม  อ.เชียงของ  จ.เชียงราย สพม. 36

วันอังคารที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2557

การแก้ 0 ภาษาและวรรณกรรมล้านนา 2


           แจ้งข่าว สำหรับนักเรียนชั้น ม.๕/๒ (บ.ร.ว.) ภาคเรียนที่ ๒ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ที่ต้องการพัฒนาผลการเรียน   ในรายวิชา ภาษาและวรรณกรรมล้านนา ๒  ให้นักเรียนปฏิบัติ ดังนี้

วันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2557

อำลาอาลัยบุญเรืองวิทยาคม

  
 ลูกเหลืองดำอำลาอาลัยบุญเรืองวิทยาคม
จำใจจากจรใกลให้ใจหาย                   ยังมิวายคิดถึงถิ่นศึกษา
  แหล่งเรียนรู้ฝึกฝนศาสตร์วิชา             แหล่งจรรยาปั้นดินใด้เป็นดาว
       คิดถึงครูทุกท่านที่สั่งสอน               เราจากจรครูคิดถึงคอยฟังข่าว
  เมื่อศิษย์เรียนสำเร็จดาราพราว          เปล่งสกาวพร้อมพรั่งมุ่งทำงาน

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

แนะนำหนังสือน่าอ่าน 1

แนะนำหนังสือน่าอ่าน
                                    นักโทษแห่งวัฏสงสาร
                                      โดย พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ  ทตฺตชีโว)
        คงจะเดากันละว่าเป็นหนังสือธรรมะ แต่ว่าเปิดใจสักนิดเถอะ แค่ชื่อหนังสือดูก็ชวนให้ตื่นเต้นแล้ว  วัฏสงสาร คือ การเวียนว่ายตายเกิด ซึ่งก็ไม่รู้ว่ากี่ชาติ ในการเกิดมาแต่ละชาตินี้ ใครล่ะคือ นักโทษ
แห่งวัฏสงสาร  คุณใช่ไหม หรือเขาคนนั้น  หรือเธอคนนั้น  ลองอ่านดูแล้วจะพบว่า  ตอนนี้นักโทษแห่งวัฏสงสาร เขาอยู่ที่ไหน

วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2557

 ชั้น ม. 4/2 และ ม. 5/2 (บ.ร.ว.)..คลิก 
 ม. 4/2 วรรณกรรมท้องถิ่น
ม. 5/2 ภาษาและวรรณกรรมล้านนา 2