ยินดีต้อนรับเข้าสู่ : www.satakarn.com
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา ภาษาไทย ภาษาล้านนา และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนและผู้สนใจทั่วไป

                       เยาวชนไทย
                  ตื่นเช้ามาโรงเรียนตั้งใจเพียรเรียนศึกษา
       ฝึกฝนวิทยาพัฒนาตนให้รุ่งเรือง
 สุ ฟังอ่านรอบรู้
 จิ  วิเคราะห์ดูปราดเปรื่อง
       ปุ ถามให้ประเทือง  ลิ ขิตเรื่องจดจำดี
            อย่าริรักในวัยเรียนจงพากเพียรเพื่อศักดิ์ศรี
       อันวิชาค่าทวีพาชีวีสุขสบาย
            อย่าหลงแสงสีเสียงอาจเพลี่ยงพล้ำเสื่อมเสียหาย
       อย่าเสพสิ่งเมาตาลายพาวอดวายต้องเสียคน
            ยาบ้ายาเสพติดอย่าคิดลองตรองเหตุผล
       พิษภัยแสนทุกข์ทนไม่น่ายลจงห่างไกล
           เยาวชนคนดีเป็นศรีชาติชื่นสดใส
       พลังของชาติไทยก้าวหน้าไกลไทยรุ่งเรือง
ศตกาญจน์วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557

วรรณกรรมเพื่อชีวิต 2

วรรณกรรมเพื่อชีวิต 2

แดนดินถิ่นครึ่งบุญเรือง

                 ทิวดอยยาวพราวพฤกษางามสะพรั่ง        ดูดุจดั่งแดนเทวาจะหาไหน
           แหล่งโบราณสถานอ่าอำไพ                        อันใครใครกล่าวถึงครึ่งบุญเรือง
           แดนนักปราชญ์ท่าน ว.วชิรเมธี                    เป็นศักดิ์ศรีของไทยให้ฟูเฟื่อง
           เป็นตัวอย่างนักอ่านเขียนผู้รุ่งเรือง                คนทั้งเมืองต่างยกย่องในผลงาน

ค่านิยม ๑๒ ประการ

ค่านิยม ๑๒ ประการ
           หนึ่งรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์            สองซื่อสัตย์เสียสละอดทนได้
     สามกตัญญูพ่อแม่สุดหัวใจ                            สี่มุ่งใฝ่เล่าเรียนเพียรวิชา

วันพุธที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ผลการสอบ LAS and O- Net ปีการศึกษา 2556

ผลการสอบ LAS ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม  อ.เชียงของ  จ.เชียงราย สพม. 36

วันอังคารที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2557

การแก้ 0 ภาษาและวรรณกรรมล้านนา 2


           แจ้งข่าว สำหรับนักเรียนชั้น ม.๕/๒ (บ.ร.ว.) ภาคเรียนที่ ๒ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ที่ต้องการพัฒนาผลการเรียน   ในรายวิชา ภาษาและวรรณกรรมล้านนา ๒  ให้นักเรียนปฏิบัติ ดังนี้

วันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2557

อำลาอาลัยบุญเรืองวิทยาคม

  
 ลูกเหลืองดำอำลาอาลัยบุญเรืองวิทยาคม
จำใจจากจรใกลให้ใจหาย                   ยังมิวายคิดถึงถิ่นศึกษา
  แหล่งเรียนรู้ฝึกฝนศาสตร์วิชา             แหล่งจรรยาปั้นดินใด้เป็นดาว
       คิดถึงครูทุกท่านที่สั่งสอน               เราจากจรครูคิดถึงคอยฟังข่าว
  เมื่อศิษย์เรียนสำเร็จดาราพราว          เปล่งสกาวพร้อมพรั่งมุ่งทำงาน