ยินดีต้อนรับเข้าสู่ : www.satakarn.com
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา ภาษาไทย ภาษาล้านนา และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนและผู้สนใจทั่วไป

                       เยาวชนไทย
                  ตื่นเช้ามาโรงเรียนตั้งใจเพียรเรียนศึกษา
       ฝึกฝนวิทยาพัฒนาตนให้รุ่งเรือง
 สุ ฟังอ่านรอบรู้
 จิ  วิเคราะห์ดูปราดเปรื่อง
       ปุ ถามให้ประเทือง  ลิ ขิตเรื่องจดจำดี
            อย่าริรักในวัยเรียนจงพากเพียรเพื่อศักดิ์ศรี
       อันวิชาค่าทวีพาชีวีสุขสบาย
            อย่าหลงแสงสีเสียงอาจเพลี่ยงพล้ำเสื่อมเสียหาย
       อย่าเสพสิ่งเมาตาลายพาวอดวายต้องเสียคน
            ยาบ้ายาเสพติดอย่าคิดลองตรองเหตุผล
       พิษภัยแสนทุกข์ทนไม่น่ายลจงห่างไกล
           เยาวชนคนดีเป็นศรีชาติชื่นสดใส
       พลังของชาติไทยก้าวหน้าไกลไทยรุ่งเรือง
ศตกาญจน์วันอังคารที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558

คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ (เขมร)

การเขียนสารคดี

คำที่มาจากภาษาเขมร
         คำภาษาเขมรที่ไทยนำมาใช้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ  ทั้งภาษาทั่วไป ภาษาในวรรณคดี และคำราชาศัพท์  มีการเปลี่ยนแปลงทั้งรูปและเสียงให้กลายเป็นคำไทย จนทำให้เราเข้าใจไปว่าคำต่างๆ เหล่านั้นเป็นคำไทย  คำที่มาจากภาษาเขมรมีข้อสังเกต ดังนี้

คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ ๑

คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
            คำที่ใช้ในภาษาไทยของเรามีคำอยู่จำนวนมากที่เป็นคำที่เรายืมมาจากภาษาอื่น เช่น มาจาก    ภาษาสันสกฤต บาลี เขมร ชวา จีน อังกฤษ ญี่ปุ่น เป็นต้น  ซึ่งการรับคำภาษาต่างประเทศเข้ามาใช้ใน  ภาษาไทย มีสาเหตุ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557

วรรณกรรมเพื่อชีวิต 3

วรรณกรรมเพื่อชีวิต 3

แดนดินถิ่นครึ่งบุญเรือง

                 ทิวดอยยาวพราวพฤกษางามสะพรั่ง        ดูดุจดั่งแดนเทวาจะหาไหน
           แหล่งโบราณสถานอ่าอำไพ                        อันใครใครกล่าวถึงครึ่งบุญเรือง
           แดนนักปราชญ์ท่าน ว.วชิรเมธี                    เป็นศักดิ์ศรีของไทยให้ฟูเฟื่อง
           เป็นตัวอย่างนักอ่านเขียนผู้รุ่งเรือง                คนทั้งเมืองต่างยกย่องในผลงาน

ค่านิยม ๑๒ ประการ

ค่านิยม ๑๒ ประการ
           หนึ่งรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์            สองซื่อสัตย์เสียสละอดทนได้
     สามกตัญญูพ่อแม่สุดหัวใจ                            สี่มุ่งใฝ่เล่าเรียนเพียรวิชา

วันพุธที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ผลการสอบ LAS and O- Net ปีการศึกษา 2556

ผลการสอบ LAS ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม  อ.เชียงของ  จ.เชียงราย สพม. 36