ยินดีต้อนรับเข้าสู่ : www.satakarn.com


เว็บไซต์เพื่อการศึกษา ภาษาไทย ภาษาล้านนา และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนและผู้สนใจทั่วไป


                       เยาวชนไทย
                  ตื่นเช้ามาโรงเรียนตั้งใจเพียรเรียนศึกษา
       ฝึกฝนวิทยาพัฒนาตนให้รุ่งเรือง
 สุ ฟังอ่านรอบรู้
 จิ  วิเคราะห์ดูปราดเปรื่อง
       ปุ ถามให้ประเทือง  ลิ ขิตเรื่องจดจำดี
            อย่าริรักในวัยเรียนจงพากเพียรเพื่อศักดิ์ศรี
       อันวิชาค่าทวีพาชีวีสุขสบาย
            อย่าหลงแสงสีเสียงอาจเพลี่ยงพล้ำเสื่อมเสียหาย
       อย่าเสพสิ่งเมาตาลายพาวอดวายต้องเสียคน
            ยาบ้ายาเสพติดอย่าคิดลองตรองเหตุผล
       พิษภัยแสนทุกข์ทนไม่น่ายลจงห่างไกล
           เยาวชนคนดีเป็นศรีชาติชื่นสดใส
       พลังของชาติไทยก้าวหน้าไกลไทยรุ่งเรือง
ศตกาญจน์


วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

แบบฝึกหัดที่ ๑ ฝึกอ่านพยัญชนะล้านนา


 แบบฝึกหัดที่ ๑ ฝึกอ่านพยัญชนะล้านนาโดยเทียบกับพยัญชนะไทย


วรรค
.

พยัญชนะไทย


.


คำอ่าน

ก๋ะ

.

ข๋ะ


วรรค

.

พยัญชนะไทย


.


คำอ่าน

ข๋ะ

.

ก๊ะ

วรรค

.

พยัญชนะไทย


.


คำอ่าน

คะ

.

คะ

วรรค

.
.

พยัญชนะไทย


คำอ่าน

งะ

วรรค

.

พยัญชนะไทย


.


คำอ่าน

จ๋ะ

.

ส๋ะ

วรรค

.

พยัญชนะไทย


.


คำอ่าน

จ้ะ

.

ซะ

วรรค

จยฯ
.

พยัญชนะไทย


.


คำอ่าน

ซะ

.

ญะ

วรรค
.

พยัญชนะไทย


.


คำอ่าน

หละต๋ะ

.

หละถ๋ะ

วรรค
.

พยัญชนะไทย


.


คำอ่าน

ด๋ะ

.

หละทะ

วรรค
.
-

พยัญชนะไทย


.

-

คำอ่าน

หละณะ

.

-

วรรค
.

พยัญชนะไทย


.


คำอ่าน

ด๋ะ

.

ต๋ะ

วรรค
.

พยัญชนะไทย


.


คำอ่าน

ถ๋ะ

.

ต๊ะ

วรรค
.

พยัญชนะไทย


.


คำอ่าน

ทะ

.

นะ

วรรค
.

พยัญชนะไทย


.


คำอ่าน

บ๋ะ

.

ป๋ะ

วรรค
.

พยัญชนะไทย


.


คำอ่าน

ผ๋ะ

.

ฝ๋ะ

วรรค
.

พยัญชนะไทย


.


คำอ่าน

ป๊ะ

.

ฟะ

วรรค
.

พยัญชนะไทย


.


คำอ่าน

พะ

.

มะ


เศษวรรค


เศษฯฯวัค์คฯ
อยฯ .

พยัญชนะไทย

อย

.


คำอ่าน

อย๋ะ

.

ยะ

เศษวรรค


เศษฯฯวัค์คฯ
.

พยัญชนะไทย


.


คำอ่าน

ละ/ ฮะ 

.

ละ

เศษวรรค


เศษฯฯวัค์คฯ
.

พยัญชนะไทย


.


คำอ่าน

วะ 

.

ส๋ะ

เศษวรรค


เศษฯฯวัค์คฯ
.

พยัญชนะไทย


.


คำอ่าน

ส๋ะ 

.

ส๋ะ

เศษวรรค


เศษฯฯวัค์คฯ
.

พยัญชนะไทย


.


คำอ่าน

ห๋ะ 

.

ละ

เศษวรรค


เศษฯฯวัค์คฯ
.

พยัญชนะไทย


.


คำอ่าน

อ๋ะ 

.

ฮะ
ครูอิ่นคำ      ศตกาญจน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม
อ. เชียงของ  จ. เชียงราย

ไม่มีความคิดเห็น: