ยินดีต้อนรับเข้าสู่ : www.satakarn.com


เว็บไซต์เพื่อการศึกษา ภาษาไทย ภาษาล้านนา และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนและผู้สนใจทั่วไป

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

แบบฝึกหัดที่ ๑ ฝึกอ่านพยัญชนะล้านนา


 แบบฝึกหัดที่ ๑ ฝึกอ่านพยัญชนะล้านนาโดยเทียบกับพยัญชนะไทย


วรรค
.

พยัญชนะไทย


.


คำอ่าน

ก๋ะ

.

ข๋ะ


วรรค

.

พยัญชนะไทย


.


คำอ่าน

ข๋ะ

.

ก๊ะ

วรรค

.

พยัญชนะไทย


.


คำอ่าน

คะ

.

คะ

วรรค

.
.

พยัญชนะไทย


คำอ่าน

งะ

วรรค

.

พยัญชนะไทย


.


คำอ่าน

จ๋ะ

.

ส๋ะ

วรรค

.

พยัญชนะไทย


.


คำอ่าน

จ้ะ

.

ซะ

วรรค

จยฯ
.

พยัญชนะไทย


.


คำอ่าน

ซะ

.

ญะ

วรรค
.

พยัญชนะไทย


.


คำอ่าน

หละต๋ะ

.

หละถ๋ะ

วรรค
.

พยัญชนะไทย


.


คำอ่าน

ด๋ะ

.

หละทะ

วรรค
.
-

พยัญชนะไทย


.

-

คำอ่าน

หละณะ

.

-

วรรค
.

พยัญชนะไทย


.


คำอ่าน

ด๋ะ

.

ต๋ะ

วรรค
.

พยัญชนะไทย


.


คำอ่าน

ถ๋ะ

.

ต๊ะ

วรรค
.

พยัญชนะไทย


.


คำอ่าน

ทะ

.

นะ

วรรค
.

พยัญชนะไทย


.


คำอ่าน

บ๋ะ

.

ป๋ะ

วรรค
.

พยัญชนะไทย


.


คำอ่าน

ผ๋ะ

.

ฝ๋ะ

วรรค
.

พยัญชนะไทย


.


คำอ่าน

ป๊ะ

.

ฟะ

วรรค
.

พยัญชนะไทย


.


คำอ่าน

พะ

.

มะ


เศษวรรค


เศษฯฯวัค์คฯ
อยฯ .

พยัญชนะไทย

อย

.


คำอ่าน

อย๋ะ

.

ยะ

เศษวรรค


เศษฯฯวัค์คฯ
.

พยัญชนะไทย


.


คำอ่าน

ละ/ ฮะ 

.

ละ

เศษวรรค


เศษฯฯวัค์คฯ
.

พยัญชนะไทย


.


คำอ่าน

วะ 

.

ส๋ะ

เศษวรรค


เศษฯฯวัค์คฯ
.

พยัญชนะไทย


.


คำอ่าน

ส๋ะ 

.

ส๋ะ

เศษวรรค


เศษฯฯวัค์คฯ
.

พยัญชนะไทย


.


คำอ่าน

ห๋ะ 

.

ละ

เศษวรรค


เศษฯฯวัค์คฯ
.

พยัญชนะไทย


.


คำอ่าน

อ๋ะ 

.

ฮะ
ครูอิ่นคำ      ศตกาญจน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม
อ. เชียงของ  จ. เชียงราย

ไม่มีความคิดเห็น: