ยินดีต้อนรับเข้าสู่ : www.satakarn.com


เว็บไซต์เพื่อการศึกษา ภาษาไทย ภาษาล้านนา และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนและผู้สนใจทั่วไป

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ผลสอบโอเน็ต ม.6 ม.3 รุ่น 2554

        ผลสอบ O-NET ชั้้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 
                   อ.เชียงของ  จ.เชียงราย   ปีการศึกษา  2554 

         คะแนน อยู่ในลำดับที่ 19  จาก 59 โรงเรียน สังกัด สพม. เขต 36 
      (เชียงราย-พะเยา) และอยู่ในลำดับที่ 10 จาก 41 โรงเรียนของ 
       จังหวัดเชียงราย (สพม. เขต 36)
      1. สามัคคีวิทยาคม      2. จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชร.
      3. พะเยาพิทยาคม     4. เฉลิมพระเกียรติ
      5. ดำรงราษฎร์สงเคราะห์   6. เทิงวิทยาคม   7. จุนวิทยาคม
      8. พะเยาประสาธน์วิทย์     9. เชียงคำวิทยาคม  10.พานพิทยาคม
     11. เชียงของวิทยาคม    12. ปงพัฒนาวิทยาคม  13.ฟากกว๊านฯ
     14. เวียงป่าเป้าวิทยาคม  15. ยางฮอมวิทยาคม  
     16. แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  17.เชียงม่วนวิทยาคม  18.งำเมืองฯ
     19. บุญเรืองวิทยาคม   20.ปงรัชดาภิเษก   21.ดงเจนวิทยาคม
     22. แม่เจดีย์วิทยาคม   23. ภูซางวิทยาคม  24.ป่าแดดวิทยาคม
     .............................................................59...........................
     ---------------------------------------------------------------------------


  ผลสอบ O-NET ชั้้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 
    อ.เชียงของ  จ.เชียงราย   ปีการศึกษา  2554 

         คะแนน อยู่ในลำดับที่ 11 ของ สพม. เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
      และอยู่ในลำดับที่ 6 ของจังหวัดเชียงราย (สพม. 36)
        1. จุฬาภรณ์ฯ           2. สามัคคีวิทยาคม    3.พะเยาพิทยาคม
        4. ดำรงราษฎร์สงเคราะห์   5. เฉลิมพระเกียรติ   6.เชียงคำฯ
        7. จุนวิทยาคม    8.เชียงม่วนวิทยาคม  9.เทิงวิทยาคม
       10.พานพิทยาคม  11.บุญเรืองวิทยาคม  12.พะเยาประสาธน์วิทย์
       13.แม่ลาววิทยาคม  14.ถ้ำปินวิทยาคม  15.ฟากกว๊านวิทยาคม
       16.แม่อ้อวิทยาคม    ......................59...............................
       -------------------------------------------------------------------------
        ** ขอเป็นกำลังให้นักเรียน ม.3 ม.6 รุ่นปีการศึกษา 2555
        ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้เต็มที่ และสอบโอเน็ตให้ได้คะแนน
        สูงยิ่งกว่านี้ รุ่นพี่ทำดีไว้แล้ว รุ่นน้องสานต่อทำดีให้ยิ่่ง ๆ 
        ขึ้นไป **
        ------------------------------------------------------------------------
        

ไม่มีความคิดเห็น: