ยินดีต้อนรับเข้าสู่ : www.satakarn.com


เว็บไซต์เพื่อการศึกษา ภาษาไทย ภาษาล้านนา และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนและผู้สนใจทั่วไป

วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2555

รำลึกพระคุณแม่

 
   รำลึกพระคุณแม่   
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงดลบันดาลให้
แม่  มีแต่ความสุข โรคภัยไข้เจ็บ และอันตรายใด ๆ จงแคล้วคลาด
นิราศ สูญสิ้นไป มีอายุยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพร่มไทร
ของลูกหลานสืบไปตลอดกาลนาน.
-------------------------------------------
ขอมอบบทเพลงนี้แด่แม่....ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ไพศาล ไม่อาจจะ
คณานับ และพรรณนาให้จบสิ้นได้

จาก ลูก ๆ และหลานทุกคน
อิ่นคำ    เดือนสาย    ขจร
** ดุ่ย   โด่ง   โดม  นูญ  แม็ก  นุ้ย   นิ่ม **


ไม่มีความคิดเห็น: