ยินดีต้อนรับเข้าสู่ : www.satakarn.com


เว็บไซต์เพื่อการศึกษา ภาษาไทย ภาษาล้านนา และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนและผู้สนใจทั่วไป


                       เยาวชนไทย
                  ตื่นเช้ามาโรงเรียนตั้งใจเพียรเรียนศึกษา
       ฝึกฝนวิทยาพัฒนาตนให้รุ่งเรือง
 สุ ฟังอ่านรอบรู้
 จิ  วิเคราะห์ดูปราดเปรื่อง
       ปุ ถามให้ประเทือง  ลิ ขิตเรื่องจดจำดี
            อย่าริรักในวัยเรียนจงพากเพียรเพื่อศักดิ์ศรี
       อันวิชาค่าทวีพาชีวีสุขสบาย
            อย่าหลงแสงสีเสียงอาจเพลี่ยงพล้ำเสื่อมเสียหาย
       อย่าเสพสิ่งเมาตาลายพาวอดวายต้องเสียคน
            ยาบ้ายาเสพติดอย่าคิดลองตรองเหตุผล
       พิษภัยแสนทุกข์ทนไม่น่ายลจงห่างไกล
           เยาวชนคนดีเป็นศรีชาติชื่นสดใส
       พลังของชาติไทยก้าวหน้าไกลไทยรุ่งเรือง
ศตกาญจน์


วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2555

รำลึกพระคุณแม่

 
   รำลึกพระคุณแม่   
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงดลบันดาลให้
แม่  มีแต่ความสุข โรคภัยไข้เจ็บ และอันตรายใด ๆ จงแคล้วคลาด
นิราศ สูญสิ้นไป มีอายุยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพร่มไทร
ของลูกหลานสืบไปตลอดกาลนาน.
-------------------------------------------
ขอมอบบทเพลงนี้แด่แม่....ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ไพศาล ไม่อาจจะ
คณานับ และพรรณนาให้จบสิ้นได้

จาก ลูก ๆ และหลานทุกคน
อิ่นคำ    เดือนสาย    ขจร
** ดุ่ย   โด่ง   โดม  นูญ  แม็ก  นุ้ย   นิ่ม **


ไม่มีความคิดเห็น: