ยินดีต้อนรับเข้าสู่ : www.satakarn.com


เว็บไซต์เพื่อการศึกษา ภาษาไทย ภาษาล้านนา และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนและผู้สนใจทั่วไป

วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การสร้างเว็บบล็อก


     ขั้นตอนการสร้างเว็บบล็อกเบื้้องต้น (เพื่อเผยแพร่ความรู้ ประชาสัมพันธ์ นำเสนอ
ผลงาน หรือโปรโมตธุรกิจ )  
1. เปิดเว็บไซต์  www.blogger.com

2. คลิกสมัครสร้างบัญชี  Google
      - กรอกอีเมลของเรา ที่มีอยู่แล้ว (ใช้ Gmail จะดีกว่าสำหรับงานนี้)
      - ตั้งรหัสผ่าน (ควรใช้รหัสผ่านเดียวกันกับอีเมลของเรา)
      - กรอกชื่อผู้ใช้  (ยูสเซอร์เนม)
      - กรอกเพศ และ เดือนเกิด วันเกิด ปีเกิด  (ดด/วว/ปปปป)
      - กรอกรหัสยืนยัน / คลิกช่องยอมรับข้อตกลง / คลิก  ดำเนินการต่อ
            ** หน้าใหม่เปิดขึ้นมา **
3. คลิก  สร้างเว็บบล็อกของคุณทันที 
         ** หน้าใหม่เปิดขึ้นมา **
4. ตั้งชื่อเว็บบล็อก เช่น เพื่อการศึกษา บ.ร.ว.2558
5. ตั้งชื่อที่อยู่เว็บบล็อก เช่น   http://srisuda.blogspot.com
6. คลิกเลือกเทมเพลท  / คลิก ดำเนินการต่อ
7. คลิก....เริ่มต้นการเขียนบล็อก
8. หน้าเขียนบทความ ขึ้นมา / ให้เขียนชื่อบทความ
9. เขียนบทความ เนื้อหา สาระ /  คลิก....เผยแพร่บทความ
10. คลิกดูบทความ  หรือคลิก....ดูบล็อก
11. ถ้าต้องการแก้ไขบล็อก ก็คลิกที่รูปปากกา
12. หน้าแรกของบล็อกจะมี 7 บทความ เราอาจจะตั้งไว้ที่ 4 - 5 บทความก็ได้
      เมื่อเราเพิ่มบทความใหม่เข้าไป  บทความเก่าก็จะเลื่อนลง
13. นอกจากหน้า 1 แล้ว เราสามารถทำหน้าเว็บขึ้นมาได้อีก 19 หน้า
14. บทความนั้นเราสามารถเพิ่มได้ถึง 999 บทความ หรือ 999  หน้า นั่นเอง
15. เราสามารถสร้างลิงค์ ไปยังหน้า หรือบทความที่เราสร้างไว้แล้ว เราสามารถสร้าง
      ลิงค์ไปยังหน้าเว็บเพจอื่น ๆ หรือบทความอื่น ๆ ได้
16. ถ้าเราต้องการให้ข้อความบางข้อความเป็นส่วนแรกของหน้า 1 คงที่ ให้กดที่
      Gadget  ใส่ข้อความที่ต้องการลงไป ข้อความนี้จะไม่เลื่อนไปไหนจะอยู่ที่หน้า 1
      ตลอดไป
17. การอัพเดทข้อมูลบ่อย ๆ หรือเพิ่มบทความ ทำให้เว็บของเราได้รับความสนใจ
      มีผู้เข้ามาอ่านมากขึ้น
18. ปุ่ม HTML    ไม่ต้องไปแตะต้อง ถ้ายังไม่มีความรู้เพียงพอ เพราะอาจทำให้ข้อมูล
      สูญหายไปได้
19. เมื่ออัพเดทข้อมูลเสร็จแล้ว ควรกดปุ่มออกจากระบบ เพราะอาจจะมีมือเลว ๆ มา
      ก่อกวนเว็บของเรา  ถ้าทางบล็อกเกอร์แจ้งให้เราเปลี่ยนรหัสผ่าน ก็แสดงว่ามี
      คนอื่นพยายามเข้ามาทำลายข้อมูลของเรา  ให้เปลี่ยนรหัสเข้าเว็บบล็อกของคุณ
20. นักเรียนพยายามทำดู คงไม่เกินความสามารถของพวกเรา  อาจจะเข้าใจยากอยู่บ้าง
      กรณีที่ครูฝากงานให้คุณครูท่านอื่นดูแลแทน  สัปดาห์หน้านักเรียนจะเข้าใจง่ายยิ่ง
      ขึ้น  พบกับครูในสัปดาห์หน้านะครับ
                                                                 ครูอิ่นคำ      ศตกาญจน์
                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม*************************************

ไม่มีความคิดเห็น: