ยินดีต้อนรับเข้าสู่ : www.satakarn.com


เว็บไซต์เพื่อการศึกษา ภาษาไทย ภาษาล้านนา และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนและผู้สนใจทั่วไป


                       เยาวชนไทย
                  ตื่นเช้ามาโรงเรียนตั้งใจเพียรเรียนศึกษา
       ฝึกฝนวิทยาพัฒนาตนให้รุ่งเรือง
 สุ ฟังอ่านรอบรู้
 จิ  วิเคราะห์ดูปราดเปรื่อง
       ปุ ถามให้ประเทือง  ลิ ขิตเรื่องจดจำดี
            อย่าริรักในวัยเรียนจงพากเพียรเพื่อศักดิ์ศรี
       อันวิชาค่าทวีพาชีวีสุขสบาย
            อย่าหลงแสงสีเสียงอาจเพลี่ยงพล้ำเสื่อมเสียหาย
       อย่าเสพสิ่งเมาตาลายพาวอดวายต้องเสียคน
            ยาบ้ายาเสพติดอย่าคิดลองตรองเหตุผล
       พิษภัยแสนทุกข์ทนไม่น่ายลจงห่างไกล
           เยาวชนคนดีเป็นศรีชาติชื่นสดใส
       พลังของชาติไทยก้าวหน้าไกลไทยรุ่งเรือง
ศตกาญจน์


แหล่งเรียนรู้

           แหล่งเรียนรู้  WEB  SATAKARN

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตฯ   พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย/ ไทย-อังกฤษ  
 ร.ร.บุญเรืองวิทยาคม   E-Learning   ทรูปลูกปัญญา   ฟังเพลง 
 ศูนย์สนเทศล้านนา     Thaigoodview    ภาษาสยาม    บทความ 
 ทดสอบความเก่งของคุณ   หอมรดกไทย   เกร็ดภาษาไทย   ตู้หนังสือ 
 สารคดีท่องเที่ยว   ฝึกเป็นนักเขียน   การเขียนสารคดี   สมาคมนักกลอน 
 ห้องเรียนภาษาล้านนา   สาระจากบ้านจอมยุทธ   Webboard 
 กิจกรรมลูกเสือ   ภาษาศาสตร์   วิสดอมไทย   ..

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

           นานาสาระน่ารู้ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

 ศูนย์สนเทศล้านนา   ธรรมะไทย   ลานพุทธศาสนา   พระไตรปิฎก 
 ธรรมะบันลือโลก   การ์ตูนธรรมะ   มงคลชีวิต   ทศชาติชาดก   ..
 แสงแห่งพระธรรม   พุทธทาส   แนะแนวการศึกษา   
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา   อาเซียน      .
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  .

                                                                                                                                                                                                               

     เว็บไซต์ชมรมศิษย์เก่า บ.ร.ว. และหน่วยงานอื่น ๆ

 ชมรมศิษย์เก่า บ.ร.ว.  เว็บศิษย์เก่ารุ่น2525   สพม.เขต 36  
 สพป.เขต 4   โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม   เทศบาลตำบลบุญเรือง 
 .
                                                                                                                                                                                                               

   ผลงานนักเรียน 1/56 
   webwilasinee
     webpiyaporn
   webruchida
   webpattrapon
 

                                                                                                                                                                                                             

   เบ็ดเตล็ด
 Wordpress01