ยินดีต้อนรับเข้าสู่ : www.satakarn.com


เว็บไซต์เพื่อการศึกษา ภาษาไทย ภาษาล้านนา และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนและผู้สนใจทั่วไป

ตัวละครในวรรณคดี


นางสุวรรณมาลีนางผีเสื้อสมุทรแปลงร่าง


นางผีเสื้อสมุทร
นางผีเสื้อสมุทรลักพาตัวพระอภัยมณี
นางผีเสื้อสมุทรมาหาพระอภัยมณี
พระอภัยมณีและนางเงือก


พระอภัยมณี,  นางเงือก


222