ยินดีต้อนรับเข้าสู่ : www.satakarn.com


เว็บไซต์เพื่อการศึกษา ภาษาไทย ภาษาล้านนา และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนและผู้สนใจทั่วไป

โหลดฟอนต์ล้านนาโหลด ฟอนต์อักษรล้านนา (ฟอนต์ติโลกราช)
 LN TILOK version 6.00
สำนักฯส่฿งฯเสรฯิมฯศิลปฯวัฑฒฯนธัมมฯ์ มหาวิทยฯาไลยฯชยฯงใหมฯ่
ท่านจะเห็นข้อความในกรอบข้างบนเป็นอักษรธรรมล้านนา (ตัวเมือง) หลังจากติดตั้งฟอนท์ใน c:\windows\fonts แล้ว
ในปีพุทธศักราช 2552 (จ.ศ.1371) ครบรอบ 600 ปี ชาตะกาลพระเจ้าติโลกราช สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้สร้างและพัฒนาชุดอักษรล้านนา ( Font Lanna ) สำหรับคอมพิวเตอร์ ในระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows และ้เปิดบริการ Download ให้กับสาธารณชนผู้สนใจทั่วไปนำไปใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ 2547 โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
ในอดีตการพิมพ์อักษรธรรมล้านนาด้วยแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ ต้องสลับแป้นพิมพ์ระหว่างไทยและอังกฤษ เพื่อพิมพ์อักษรตัวเชิงและอักษรพิเศษที่นำไปใสไว้ในแป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษ (English Mode) ทำให้ผู้ใช้ต้องสลับโหมดระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษบ่อยครั้ง การพิมพ์จึงล่าช้า และไม่สะดวกเท่าที่ควร ด้วยเหตุนี้ ในปี พ.ศ.2549 สำนักส่งเสริมฯ จึงได้ทำโครงการ "พัฒนาระบบการพิมพ์อักษรธรรมล้านนา" และโครงการ "พัฒนาแม่แบบชุดอักษร Lanna OTF Template" ขึ้น เพื่อแก้ปัญหาระบบการพิมพ์ดังกล่าว โดยพัฒนาฟอนท์และระบบการพิมพ์ให้ใช้ง่าย และมีผลกระทบกับความเคยชิน ในระบบพิมพ์สัมผัสของผู้ใช้ให้น้อยที่สุด ทั้งนี้ได้ศึกษาค้นคว้าหาวิธีที่จะทำให้การพิมพ์อักษรธรรมล้านนานั้น อยู่ภายในแป้นพิมพ์เดียว โดยได้สรุปออกมาเป็นบทความในการพัฒนา และพัฒนามาจนถึงรุ่น 6.00 ในปี พ.ศ.2552 ดังนี้

ผู้พัฒนาได้ปรับปรุงแป้นพิมพ์ภาษาไทยจำนวน 4 ตัว โดยเพิ่มเติมอักษรธรรมล้านนา 3 ตัว และแป้นบังคับพิเศษ (EXTRA) 1 ตัว ดังภาพที่แสดงเป็น สีเขียว ดังนี้
( ฿ ) สัญลักษณ์เงินบาท = ไม้ก๋ง( -๊ ) ไม้ตรี = ไม้กั๋งมน( -๋ ) ไม้จัตวา = ไม้เก๋าห่อหนึ้ง( ฯ ) ไปรยาลน้อย = EXTRA (แป้นพิเศษ)
ขั้นตอนการพัฒนา ผู้พัฒนาได้นำฟอนท์ "ติโลก" ของสำนักฯ (Tilok.ttf ได้พัฒนามาจาก Lannaworld.ttf ของคุณประเสริฐ เกิดไชยวงค์) มาพัฒนาเป็นฟอนท์รูปแบบโอเพนท์ไทป์ (Open type Font หรือ OTF) โดยได้ตั้งชื่อว่า LN-TILOK เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระเจ้าติโลกราช มหาราชของล้านนาในอดีต (LN ย่อมาจาก Lanna) ซึ่งพระเจ้าติโลกราชทรงมีวาระชาตะกาลครบ 600 ปี ในปีพุทธศักราช 2552 วิธีการใช้งาน ให้้พิมพ์ไปรยาลน้อยหลังพยัญชนะ จะทำให้พยัญชนะนั้นๆ กลายเป็นตัวสะกด/ตัวเชิง ที่อยู่ล่างพยัญชนะต้น หรือกลายเป็นอักษรพิเศษได้ทันที... ในกรณีเดียวกันหากพิมพ์ไปรยาลน้อยหลังสระ ก็จะทำให้สระนั้นเป็นสระพิเศษ ในที่นี้จึงต้อง download วีธีการพิมพ์... (หัวข้อด้านล่าง) และวิธีการเซ็ตค่าโปรแกรม Microsoft Word 2003 เพื่อให้คอมพิวเตอร์แสดงผลการพิมพ์นั้น ได้อย่างถูกต้องสวยงาม
                                                           ** ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ **


4 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

โหลดลงแล้ว แต่ว่ามันใช้งานบ่ได้ครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

โหลดลงแล้ว แต่ว่ามันใช้งานบ่ได้ครับ

iksatakarn กล่าวว่า...

ต้องขออภัยที่ตอบท่านช้าไป เมื่อเราโหลดลงเครื่องแล้ว ฟอนต์ก็คงจะไปอยู่ที่โฟล์เดอร์ ดาวน์โหลด ให้คัดลอก แล้วเข้าไปที่ control panel เปิดที่ font แล้ว วาง ฟอนต์ที่ ก็อบปี้ลงไป

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

โหลดไม่ได้คับ