ยินดีต้อนรับเข้าสู่ : www.satakarn.com


เว็บไซต์เพื่อการศึกษา ภาษาไทย ภาษาล้านนา และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนและผู้สนใจทั่วไป


                       เยาวชนไทย
                  ตื่นเช้ามาโรงเรียนตั้งใจเพียรเรียนศึกษา
       ฝึกฝนวิทยาพัฒนาตนให้รุ่งเรือง
 สุ ฟังอ่านรอบรู้
 จิ  วิเคราะห์ดูปราดเปรื่อง
       ปุ ถามให้ประเทือง  ลิ ขิตเรื่องจดจำดี
            อย่าริรักในวัยเรียนจงพากเพียรเพื่อศักดิ์ศรี
       อันวิชาค่าทวีพาชีวีสุขสบาย
            อย่าหลงแสงสีเสียงอาจเพลี่ยงพล้ำเสื่อมเสียหาย
       อย่าเสพสิ่งเมาตาลายพาวอดวายต้องเสียคน
            ยาบ้ายาเสพติดอย่าคิดลองตรองเหตุผล
       พิษภัยแสนทุกข์ทนไม่น่ายลจงห่างไกล
           เยาวชนคนดีเป็นศรีชาติชื่นสดใส
       พลังของชาติไทยก้าวหน้าไกลไทยรุ่งเรือง
ศตกาญจน์


โหลดฟอนต์ล้านนาโหลด ฟอนต์อักษรล้านนา (ฟอนต์ติโลกราช)
 LN TILOK version 6.00
สำนักฯส่฿งฯเสรฯิมฯศิลปฯวัฑฒฯนธัมมฯ์ มหาวิทยฯาไลยฯชยฯงใหมฯ่
ท่านจะเห็นข้อความในกรอบข้างบนเป็นอักษรธรรมล้านนา (ตัวเมือง) หลังจากติดตั้งฟอนท์ใน c:\windows\fonts แล้ว
ในปีพุทธศักราช 2552 (จ.ศ.1371) ครบรอบ 600 ปี ชาตะกาลพระเจ้าติโลกราช สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้สร้างและพัฒนาชุดอักษรล้านนา ( Font Lanna ) สำหรับคอมพิวเตอร์ ในระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows และ้เปิดบริการ Download ให้กับสาธารณชนผู้สนใจทั่วไปนำไปใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ 2547 โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
ในอดีตการพิมพ์อักษรธรรมล้านนาด้วยแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ ต้องสลับแป้นพิมพ์ระหว่างไทยและอังกฤษ เพื่อพิมพ์อักษรตัวเชิงและอักษรพิเศษที่นำไปใสไว้ในแป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษ (English Mode) ทำให้ผู้ใช้ต้องสลับโหมดระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษบ่อยครั้ง การพิมพ์จึงล่าช้า และไม่สะดวกเท่าที่ควร ด้วยเหตุนี้ ในปี พ.ศ.2549 สำนักส่งเสริมฯ จึงได้ทำโครงการ "พัฒนาระบบการพิมพ์อักษรธรรมล้านนา" และโครงการ "พัฒนาแม่แบบชุดอักษร Lanna OTF Template" ขึ้น เพื่อแก้ปัญหาระบบการพิมพ์ดังกล่าว โดยพัฒนาฟอนท์และระบบการพิมพ์ให้ใช้ง่าย และมีผลกระทบกับความเคยชิน ในระบบพิมพ์สัมผัสของผู้ใช้ให้น้อยที่สุด ทั้งนี้ได้ศึกษาค้นคว้าหาวิธีที่จะทำให้การพิมพ์อักษรธรรมล้านนานั้น อยู่ภายในแป้นพิมพ์เดียว โดยได้สรุปออกมาเป็นบทความในการพัฒนา และพัฒนามาจนถึงรุ่น 6.00 ในปี พ.ศ.2552 ดังนี้

ผู้พัฒนาได้ปรับปรุงแป้นพิมพ์ภาษาไทยจำนวน 4 ตัว โดยเพิ่มเติมอักษรธรรมล้านนา 3 ตัว และแป้นบังคับพิเศษ (EXTRA) 1 ตัว ดังภาพที่แสดงเป็น สีเขียว ดังนี้
( ฿ ) สัญลักษณ์เงินบาท = ไม้ก๋ง( -๊ ) ไม้ตรี = ไม้กั๋งมน( -๋ ) ไม้จัตวา = ไม้เก๋าห่อหนึ้ง( ฯ ) ไปรยาลน้อย = EXTRA (แป้นพิเศษ)
ขั้นตอนการพัฒนา ผู้พัฒนาได้นำฟอนท์ "ติโลก" ของสำนักฯ (Tilok.ttf ได้พัฒนามาจาก Lannaworld.ttf ของคุณประเสริฐ เกิดไชยวงค์) มาพัฒนาเป็นฟอนท์รูปแบบโอเพนท์ไทป์ (Open type Font หรือ OTF) โดยได้ตั้งชื่อว่า LN-TILOK เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระเจ้าติโลกราช มหาราชของล้านนาในอดีต (LN ย่อมาจาก Lanna) ซึ่งพระเจ้าติโลกราชทรงมีวาระชาตะกาลครบ 600 ปี ในปีพุทธศักราช 2552 วิธีการใช้งาน ให้้พิมพ์ไปรยาลน้อยหลังพยัญชนะ จะทำให้พยัญชนะนั้นๆ กลายเป็นตัวสะกด/ตัวเชิง ที่อยู่ล่างพยัญชนะต้น หรือกลายเป็นอักษรพิเศษได้ทันที... ในกรณีเดียวกันหากพิมพ์ไปรยาลน้อยหลังสระ ก็จะทำให้สระนั้นเป็นสระพิเศษ ในที่นี้จึงต้อง download วีธีการพิมพ์... (หัวข้อด้านล่าง) และวิธีการเซ็ตค่าโปรแกรม Microsoft Word 2003 เพื่อให้คอมพิวเตอร์แสดงผลการพิมพ์นั้น ได้อย่างถูกต้องสวยงาม
                                                           ** ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ **


3 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

โหลดลงแล้ว แต่ว่ามันใช้งานบ่ได้ครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

โหลดลงแล้ว แต่ว่ามันใช้งานบ่ได้ครับ

iksatakarn กล่าวว่า...

ต้องขออภัยที่ตอบท่านช้าไป เมื่อเราโหลดลงเครื่องแล้ว ฟอนต์ก็คงจะไปอยู่ที่โฟล์เดอร์ ดาวน์โหลด ให้คัดลอก แล้วเข้าไปที่ control panel เปิดที่ font แล้ว วาง ฟอนต์ที่ ก็อบปี้ลงไป